True
Free Shipping on above $50

 
Dịch vụ phân tích Dầu(Analysis and report for Turbine oil)
Phân tích dầu cho thiết bị quay quan trọng

Dịch vụ phân tích dầu cao cấp

Chúng tôi nhận phân tích và làm báo cáo các mẫu dầu cho thiết bị quay cực kỳ quan trọng như Tuabin, máy nén khí, bơm hóa chất...

Tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp theo: ASTM D445, ASTM D664, ASTM D2272, ASTM D7843, D6304C, ISO 4406, ASTM D130

 
Oil analysis
DAVITA work with SKF chemical laboratory to provide oil analysis services

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.